REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

BottleCorner (2786338-3)
Pitkäniityntie 1 O
04300 Tuusula
info (at) bottlecorner.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jani Kynäslahti
BottleCorner
Naavankierto 10 B 9
04300 Tuusula

3. Rekisterin nimi

BottleCorner.com-verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste.

Henkilö on rekisteröity käyttäjä BottleCorner.com -verkkokaupassa tai on muuten käyttänyt BottleCorner.com -verkkokauppaa.

5. Rekisterin käyttötarkoitus.

Henkilötietoja käsitellään rekisteröityjen asiakkaiden ja BottleCorner.com -verkkokaupan yhteydenpitoa ja tilausten toimitusta varten. Tietoja käsitellään myös verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, palvelun toteuttamiseen, rekisterinpitäjän ja siihen kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

6. Rekisterin tietosisältö.

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:
Asiakkaan perustiedot, kuten

  • etu- ja sukunimet,
  • IP-osoite,
  • sähköpostiosoite,
  • osoite,
  • paikkakunta,
  • puhelinnumero,
  • tilaushistoria,
  • toimitusten seurantatiedot,
  • tietoja, jotka käyttäjä haluaa ilmoittaa lisätietoina.

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää, sekä asiakkaan ilmoittamat lisätiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan rekisteröidyltä tai palvelun käyttäjältä itseltään esimerkiksi tämän rekisteröityessään BottleCorner.com -verkkokaupan käyttäjäksi tai muutoin käyttäessään sivuston tarjoamia palveluita.

8. Tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa rekisterissä olevia tietoja kolmansille, mm. yhteistyökumppaneilleen sekä tietyille viranomaisille.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun käyttöön tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat suojattuja teknisin keinoin ja BottleCorner.com -verkkokauppa suojataan tietoturvajärjestelmillä.

Myös rekisteripitäjän yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan samoja tietosuojasäännöksiä ja määräyksiä käsitellessään rekisteripitäjältä tullutta henkilötietoa.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity tai palvelun käyttäjä käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä tai palvelun käyttäjällä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.